Tulipesän kuvantaminen

Tarjoamme polttolaitosten tulipesien kuvantamista väliaikaisasenteisella tulipesäkameralla

Tulipesän kuvantaminen 1

Palvelussa mukana kuljetettava tulipesäkamera asennetaan väliaikaisesti tulipesän yhteeseen, esimerkiksi näkölasiin. Tulipesäkamera ohittaa yhteiden rajoitteet ja kameran silmä on tulipesän sisällä. Samanaikainen savukaasun lämpötilamittaus voidaan toteuttaa, edelleen parantaen palamisen tarkastelun laatua.

Videokuvaa ja lämpötilatietoa voidaan seurata myös etänä – siellä missä säätöjä tehdään, esimerkiksi valvomossa tai polttimen luona.

Tosiaikaisen videokuvan ja lämpötilatiedon esittämisen lisäksi tallenteita voidaan editoida koosteeksi tilaajan käyttöön, jolloin esimerkiksi liekin säätöjen alku- ja lopputilanne esitetään kätevillä videoilla.

Tilastollinen kuvantaminen

Pyrovision kehittämän tilastollisen kuvantamismenetelmän avulla voidaan todentaa palamisen tasaisuutta tai sen puutetta. Menetelmällä luodaan eräänlainen pitkäaikaisvalotuskuva, joka esittää liekin keskimääräistä geometriaa.

Tutustu tarkemmin